Ochrona Środowiska

Suzuki Motor Corporation czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do konstrukcji pojazdów oraz przedmiotów wyposażenia i ich części nadawały się do odzysku i recyklingu, w tym czyni wszelkie starania w zakresie rozwoju sposobów ponownego użycia, odzysku i recyklingu części pojazdów stanowiących odpad w rozumieniu przepisu o odpadach, tak aby osiągnąć wymagania ochrony środowiska. Suzuki Motor Corporation zwraca uwagę na obowiązek zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska postępowania z pojazdami stanowiącymi odpad w rozumieniu przepisów o odpadach, w szczególności usuwania wszystkich płynów i innych czynności związanych z demontażem pojazdu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przekazać pojazd wyłącznie do stacji demontażu bądź punktu zbierania pojazdów.

Stacje demontażu

Sieć autoryzowanych punktów zbiórki i stacji demontażu złomowanych samochodów

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi pojazdów wycofanych z eksploatacji, zorganizowaliśmy naszą wewnętrzną sieć złomowania samochodów we współpracy z naszym partnerem GM Alliance.
Sieć ta składa się z autoryzowanych punktów zbiórki złomowanych samochodów, autoryzowanych stacji demontażu i autoryzowanych przedsiębiorstw zajmujących się rozdrabnianiem złomowanych pojazdów (komentarz: w Niemczech są obecnie wyłącznie autoryzowane stacje demontażu). Dzięki temu jesteśmy w stanie poddać złomowany samochód procesom recyklingu oraz odzysku części i materiałów zgodnie z obowiązującym prawem, chroniąc środowisko naturalne.

Z usług tej sieci może skorzystać ostatni właściciel samochodu Suzuki. Wszystkie pojazdy marki Suzuki, które zostały zarejestrowane po raz pierwszy po 01.07.2002 będą w momencie wycofania z eksploatacji bezpłatnie przyjmowane do złomowania od ostatniego właściciela.
Od 01.01.2007 wszystkie pojazdy, bez względu na datę pierwszej rejestracji, będą przyjmowane do złomowania bezpłatnie.

Przepis o bezpłatnym przyjmowaniu do złomowania nie będzie obowiązywał w przypadku, gdy:

  1. złomowany samochód nie był zarejestrowany w Polsce zgodnie z przepisami o rejestracji pojazdów lub nie był zarejestrowany w dniu przekazania do złomowania.
  2. złomowany samochód był zarejestrowany w Polsce zgodnie z przepisami o rejestracji pojazdów przez okres krótszy niż 1 miesiąc przed datą wycofania z eksploatacji.
  3. złomowany samochód jest pozbawiony podstawowych części i podzespołów, a w szczególności układu napędowego, nadwozia, zawieszenia, reaktora katalitycznego, podzespołów elektronicznych związanych z funkcjonowaniem pojazdu.
  4. złomowany samochód zawiera dodatkowe odpady.
  5. złomowany samochód nie ma odpowiedniej dokumentacji.
  6. złomowany samochód należy do kategorii pojazdów M1*1 lub N1*2, które nie były produkowane masowo oraz uzyskały indywidualną homologację.

*1. Kategoria M1: Pojazdy o napędzie spalinowym, na co najmniej 4 kołach, zaprojektowane i wykonane w celu przewozu pasażerów i zawierające nie więcej niż 8 miejsc siedzących poza miejscem dla kierowcy.
*2. Kategoria N1: Pojazdy o napędzie spalinowym, na co najmniej 4 kołach, zaprojektowane i wykonane w celu przewozu towarów, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

W momencie przekazania pojazdu wycofanego z eksploatacji do złomowania w jednym z wyszczególnionych poniżej punktów, zostanie wystawiony "Certyfikat złomowania" (CZ). Certyfikat ten jest wymagany ostatecznego wyrejestrowania pojazdu.

Wykaz stacji demontażu (plik PDF)

Copyright © 2017 by Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
FaceBook YouTube